يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات )سوره مجادله؛ آيه 11)

D

 

1402/12/12 فایل تصاویر منتخب کتاب هوش مصنوعی راسل (هوش مصنوعی دانشگاه سراج)

1402/11/27 فایل تمام متن کتاب درسی معماری کامپیوتر مانو دانشگاه نبی اکرم (ص)

1402/11/27 اسلایدهای درسی معماری کامپیوتر دانشگاه نبی اکرم (ص)

1402/09/26 کلاس اینترنت اشیاء دانشگاه الزهرا (س) روز پنج شنبه تاریخ 1402/09/30 تشکیل نخواهد شد.

1402/09/26 کلاس هوش مصنوعی دانشگاه سراج روز دوشنبه تاریخ 1402/09/27 تشکیل نخواهد شد.

1401/08/29 دریافت قالب ارائه شفاهی و کتبی درس روش تحقیق در مهندسی پزشکی دانشگاه سراج (جدید)

1398/12/03 دریافت قالب ارائه شفاهی و کتبی درس روش تحقیق در مهندسی پزشکی دانشگاه سراج

1398/08/08 منابع مهم درس دیجیتال 1 دانشگاه پیام نور تبریز (کلاس پنج شنبه)

1398/01/27 دریافت اسکرین کپچر آزمایشگاه ریزپردازنده دانشگاه پیام نور تبریز (هر دو کلاس چهارشنبه)

1397/12/06 دریافت فایل تصاویر هوش زیستی و محاسباتی موسسه سراج (رشته مهندسی پزشکی)

1397/08/19 دریافت اسکرین کپچر کلاس پایگاه داده دانشگاه الزهرا (س) فایل1.

1397/08/14 کلاس زبان ماشن و اسمبلی دانشگاه نبی اکرم (ص) در تاریخ 1397/08/15 تشکیل نخواهد شد.

1397/07/24 قطعات آزمایشگاه مدارمنطقی و معماری و ریزپردازنده پیام نور تبریز (کلاس های بعد از ظهر پنج شنبه)

1397/07/05 اسلایدهای مدارمنطقی دانشگاه سراج (کلاس صبح دوشنبه) (از صفحه 23 تا 29 رنگی پرینت شود)

1396/10/02 دریافت اسکرین کپچر و کد کلاس پایگاه داده دانشگاه نبی اکرم (ص) (بخش 2) فایل 1، فایل 2، فایل 3.

1396/10/01 نمونه سوالات معماری کامپیوتر دانشگاه پیام نور تبریز (کلاس 3شنبه 10 تا 12 منبع پترسون).

1396/10/01 نمونه سوالات ریزپردازنده و زبان اسمبلی دانشگاه پیام نور تبریز (کلاس پنج شنبه 10 تا 12 ).

1396/10/01 نمونه سوالات AVR دانشگاه پیام نور تبریز (دیجیتال 2، ریزپردازنده1کلاس صبح پنج شنبه 8 تا 10).

1396/09/19 دریافت اسکرین کپچر و کد کلاس پایگاه داده دانشگاه نبی اکرم (ص) (sql, c#) فایل 1، فایل 2، فایل 3.

1396/02/31 کتاب درسی معماری کامپیوتر پترسون با پاسخ خودآزماییها (پیام نور تبریز کلاس عصر سهشنبه)

1395/09/27  کلیه کلاسهای دانشگاه پیام نور مرکز شبستر در تاریخ 1395/09/28 تشکیل نخواهد شد.

1395/09/23 جزوه آموزشی انتگرال گیری برای درس سیگنالها و سیستمها (پیام نور شبستر)

1395/09/23 خلاصه کتاب سیگنالها و سیستمهای آلن اپن هایم (پیام نور شبستر)

1395/09/06 کلاسهای هوش مصنوعی تاریخ 1395/09/11 و معماری کامپیوتر تاریخ 1395/09/15 دانشگاه سراج تشکیل نخواهد شد.

1395/09/06 کلاسهای مباحث ویژه، برنامهسازی سیستم و اسمبلی دانشگاه نبی اکرم (ص) تاریخ 1395/09/09

تشکیل نخواهد شد.

1395/08/15 برنامه امتحان میان ترم دانشگاه پیام نور شبستر (در صورت عدم حضور نمره میانترم ثبت نخواهد شد)

توضیحات

ساعت

تاریخ

روز

نام درس

فصل 1 تا 5

09:30

07/09/1395

یکشنبه

مدارهای الکتریکی 1

فصل 1 تا 3

10:30

07/09/1395

یکشنبه

مدارهای الکترونیکی

فصل 4 تا 7

11:00

07/09/1395

یکشنبه

ریزپردازنده 1

کل کتاب

10:00

23/08/1395

یکشنبه

سیستمهای چندرسانهای

فصل 4 تا 6

11:30

07/09/1395

یکشنبه

هوش مصنوعی

کل کتاب

12:30

23/08/1395

یکشنبه

شبیهسازی کامپیوتری

فصل 1 تا 5

12:00

07/09/1395

یکشنبه

مدارهای الکتریکی 2

فصل 1 تا 3

08:30

07/09/1395

یکشنبه

سیگنالها و سیستمها

کل کتاب

08:30

23/08/1395

یکشنبه

تجارت الکترونیکی

آزمایشگاه فیزیک واحد بنیس

09:00

28/09/1395

یکشنبه

آزمایشگاه مدار الکتریکی

آزمایشگاه فیزیک واحد بنیس

09:00

28/09/1395

یکشنبه

آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی

سایت پایین مرکز شبستر

12:30

07/09/1395

یکشنبه

آزمایشگاه ریزپردازنده

 

1395/08/15 دریافت فایل برنامه چت دونفره تحت شبکه به زبان C#.NET (برنامه سازی سیستمنبی اکرم (ص))

1395/07/18 جزوه آموزشی نرمافزار Packet Tracer (آزمایشگاه مجازی شبکه)

1395/07/18 جزوه آموزشی اکتیو دایرکتوری (آزمایشگاه مجازی شبکه)

1395/07/16 دریافت دستور کار آزمایشگاه معماری کامپیوتر (دانشگاه پیام نور مرکز تبریز)

1395/07/13دریافت کتاب هوش مصنوعی راسل (لاتین)

1395/07/12 دریافت اسلایدهای هوش مصنوعی موسسه آموزش عالی سراج

1395/04/22 زمانبندی کلاسی مبانی کامپیوتر (پردیس تبریز- تابستان 95)

کلاسهای درس مبانی کامپیوتر پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در ترم تابستان 95، طبق برنامهریزی قبلی، روزهای یکشنبه و دوشنبه هر هفته از ساعت 8:30 تا 13:30 برگزار خواهد شد و لذا تغییری در برنامه نخواهد بود.

همچنین با توجه به مباحث درسی هر دو گروه و به جهت تعدیل ظرفیت کلاسی، از دانشجویان محترم رشتههای کامپیوتر، IT و ریاضی (کلیه گرایشها) خواهشمند است در صورت امکان، در کلاس صبح دوشنبه حاضر شوند.

1395/01/25 لیست موضوع نهایی پروژه پایانی دانشجویان نیمسال دوم 95-94

917640382: طراحی و پیاده سازی سامانه حسابداری تحت وب

917640408: ادراک و پردازش و ابراز احساسات انسانی در ماشین

917640420: بررسی نحوه ذخیره و بازیابی اطلاعات در مغز و مقایسه آن با عملکردهای ماشینی و شبکه عصبی

917640729: حل مسائل جستجوی خصمانه با استفاده از یادگیری ماشین

 

1395/01/14 برنامه تشکیل کلاسهای دانشگاه پیام نور مرکز شبستر در جریان فروردین و اردیبهشت 1395 به شرح جدول زیر تغییر داده شده است. عدم حضور دانشجویان در کلاس های آزمایشگاهی، باعث حذف درس خواهد شد.

برنامه

ساعت

روز

تاریخ

نام درس

برنامه جاری کلاسی

13:30 تا 15:30

یکشنبه

29/01/1395

هوش مصنوعی

برنامه جدید کلاسی

15:30 تا 17:30

یکشنبه

29/01/1395

مدارهای الکتریکی 1

میان ترم (کل سرفصل)

15:30

یکشنبه

29/01/1395

سیستمهای چند رسانهای

برنامه جاری کلاسی

13:30 تا 15:30

یکشنبه

05/02/1395

هوش مصنوعی

برنامه جدید کلاسی

15:30 تا 17:30

یکشنبه

05/02/1395

مدارهای الکتریکی 1

میان ترم (کل سرفصل)

15:30

یکشنبه

05/02/1395

سیگنالها و سیستمها

برنامه جاری کلاسی

13:30 تا 15:30

یکشنبه

12/02/1395

هوش مصنوعی

برنامه جدید کلاسی

15:30 تا 17:30

یکشنبه

12/02/1395

مدارهای الکتریکی 1

میان ترم (کل سرفصل)

15:30

یکشنبه

12/02/1395

گرافیک 1

برنامه جاری کلاسی

13:30 تا 15:30

یکشنبه

19/02/1395

هوش مصنوعی

جلسه ارائه دانشجویان

15:30 تا 17:30

یکشنبه

19/02/1395

شیوه ارائه

آزمایشگاه واحد بنیس

9:00 تا 15:00

یکشنبه

26/02/1395

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی، الکترونیک 1

آزمایشگاه واحد بنیس

9:00 تا 15:00

چهارشنبه

29/02/1395

ریزپردازنده و آزمایشگاه ریزپزدازنده

آزمایشگاه واحد بنیس

9:00 تا 15:00

چهارشنبه

29/02/1395

اسمبلی و ریزپردازنده

 

1394/09/21 نمونه سوالات ریز پردازنده 1 همراه با پاسخ (AVRپیام نور شبستر، تبریز)

 

1394/09/08 کلاس محیطهای چندرسانه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرود روز پنج شنبه تاریخ 1394/09/12 تشکیل نخواهد شد.

 

1394/09/01 زمان ارائه شفاهی درس شیوه ارائه مطالب پیام نور شبستر تاریخ 14/09/1394 ساعت 8:30 خواهد بود که حضور کلیه دانشجویان در جلسه ارائه الزامی است. دانشجویان محترم بایستی قبلاً فایل PDF و فایل WORD ونیز فایل POWERPOINT (اسلاید) ارائه خود را ایمیل نمایند.

 

1394/09/01 کلاس هوش مصنوعی در تاریخ 14/09/1394 و 28/09/1394 به دلیل برگزاری جلسه ارائه و تحویل پروژهی دانشجویان تشکیل نخواهد شد.

 

1394/09/01 کلیه دانشجویان محترم پیام نور شبستر که در ترم جاری درس آزمایشگاه با اینجانب دارند بایستی در جلسه آزمون و تحویل پروژه تاریخ 28/09/1394 ساعت 8:30 حضور داشته باشند.

 

1394/09/01 لیست موضوع نهایی پروژه پایانی دانشجویان نیمسال اول 95-94

موضوع

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

 

دیکدر فایل wave

مهندسی سخت افزار

900124206

1

متر دیجیتالی با sonar

مهندسی سخت افزار

900153474

2

سنسورهای ربات (عملکردها و واسطها)

مهندسی سخت افزار

900209324

3

فشرده سازی دادهها با استفاده از تبدیل موجک

مهندسی سخت افزار

900224806

4

ربات های انسان نما (اصول و الگوها)

مهندسی سخت افزار

900254358

5

فروشگاه الکترونیکی

مهندسی سخت افزار

900332206

6

فشرده سازی دادهها با استفاده از تبدیل موجک

مهندسی سخت افزار

900444999

7

پوشیده نویسی صدا در ویدئو

مهندسی فنآوری اطلاعات

8933812004

8

برنامه boot

مهندسی فنآوری اطلاعات

9033812069

9

1394/09/08 برنامه امتحانات میانترم دانشگاه پیام نور مرکز شبستر نیمسال اول 95-94

 

 

1394/01/12 دریافت نرم افزار Code Vision AVR (آزمایشگاه ریز پردازنده)

 

1394/01/12 دریافت نرم افزار پروتیوس (قابل نصب در سیستم عامل 64 بیتی) (آزمایشگاه الکترونیک و ریز)

 

1394/01/12 دریافت نرم افزار شبیهسازی ARENA (نبی اکرم (ص))

 

1393/12/18 دریافت فایل کتاب آموزش فارسی C#.NET

 

1393/12/09 دریافت فایل پایه OPENGL برای رسم مبناها در visual C++.NET (پیام نور شبستر)

 

1393/12/09 دریافت فایل کتاب شبکههای عصبی لوران فاست (پیام نور تبریز)

 

کلاس فوق برنامه درس هوش مصنوعی پیام نور شبستر تاریخ 29/09/1393 از ساعت 8:30 تا 12 تشکیل خواهد شد.

 

فایل حل تمرین مدارهای الکتریکی 1 پیام نور اصلاح شد.

 

کلاس های روز چهارشنبه 19/09/93 دانشگاه نبی اکرم (ص) (مباحث ویژه و پایگاه داده) تشکیل نخواهد شد.

 

جلسه ارائه شفاهی درس شیوه ارائه مطالب دانشگاه پیام نور شبستر در تاریخ 16/09/93 ساعت 12 برگزار می شود و عدم حضور به منزله حذف درس خواهد بود.

 

دریافت قالب ارائه درس شیوه برای ارائه کتبی و شفاهی (پیام نور شبستر)

 

دریافت قالب پروژه پایانی پیام نور

 

دریافت فایل های آموزشی نرم افزار متلب به زبان فارسی

 

دریافت فایل عناوین موضوعات پیشنهادی برای پروژه های پایانی کاردانی و کارشناسی

 

دریافت فایل PDF کتاب اصلی سیگنال ها و سیستم ها (آلن اوپن هایم)

 

دریافت فایل PDF کتاب اصلی پردازش تصاویر دیجیتال (درس سیستمهای چند رسانه ای)

 

دریافت فایل PDF کتاب درسی مدارهای الکتریکی 2 پیام نور

 

دریافت فایل PDF حل تمرین مدارهای الکتریکی 2 پیام نور

 

دریافت فایل PDF حل تمرین مدارهای الکتریکی 1 پیام نور

 

دریافت اسلایدهای درسی معماری کامپیوتر (پردیس، سراج، نبی اکرم (ص))

 

دریافت فایل PDF کتاب درسی معماری کامپیوتر (پردیس، سراج، نبی اکرم (ص))

 

دریافت کتاب c++ Deitel & Deitel (برنامه سازی پیشرفته موسسه سراج از فصل 9)

 

دریافت مثالهای برنامهسازی پیشرفته (سراج)

 

دریافت کد پایه C#.NET2012 برای اتصال به پایگاه داده با ویندوز 64 بیتی (موسسه سراج)

 

دریافت سورس بازی Snake به زبان C++

 

دریافت نرم افزار maxplus (آزمایشگاه معماری کامپیوترترم تابستان 93 نرمافزار)

 

دریافت نرم افزار proteus (آزمایشگاه مدارهای الکترونیکیترم تابستان 93نرمافزار)

 

دریافت 7 فصل اول کتاب c++ Deitel & Deitel (ترجمه شده در قالب فایل word)

 

دریافت محیط برنامه نویسی c++ مخصوص ویندوزهای 7، 8 و کلیه نسخههای 64 بیتی

 

دریافت محیط برنامه نویسی c++ مخصوص ویندوزهای 32 بیتی، DOS و XP.

 

دریافت مثال های برنامه نویسی c++ (ترم تابستان 93)

 

 

 

 

 

 

ضمن پوزش از بازدید کنندگان محترم، به استحضار می رساند به دلیل جابجایی FTP بخشی از مطالب قبلی موقتاً در دسترس نخواهد بود؛ جهت دریافت جزوات درسی یا مطالب لینکهای غیر فعال سایت و نیز ارائه نظر و پیشنهاد در ارتباط با بروز رسانی سایت، لطفاً با رایانامه info@vejdanparast.ir مکاتبه نمایید. از بازدید شما متشکرم.

استفاده و انتشار مطالب سایت در راستای آموزش بلا مانع است.

یونس وجدان پرست 1390 (فارسی را پاس بداریم؛ معنی وبگاه)

Oval: نسخه آزمایشی